Sunday, 15 January 2017

Basic PLC programming 2

Untuk membuat program plc, berikut adalah litar kawalan asas yang biasa digunakan.
1. Direct control
Litar ini biasa digunakan untuk mengawal isyarat output secara terus dari isyarat input.

2. Indirect control
Litar ini biasa digunakan untuk mengawal isyarat output menggunakan internal relay dari isyarat input

3. Timer control
Litar ini biasa digunakan untuk mengawal isyarat output yang mempunyai pemasa(timer) yang telah ditetapkan dari isyarat input. Isyarat output akan ON setelah pemasa mencapai masa yang telah ditetapkan apabila isyarat input ON.

4. Latch control
Litar ini biasa digunakan untuk mengawal isyarat output secara terus dari isyarat input dan terus ON walaupun isyarat input telah OFF.
PENAFIAN : EAWAN, 9W2NFE sama sekali tidak akan bertanggungjawab diatas sebarang ketidaktepatan maklumat yang didapati dilaman blog ini dan segala kemungkinan yang timbul disebabkan ketidaktepatan maklumat tersebut.
Segala pengambilan maklumat dan ujikaji yang dilakukan melalui laman blog ini adalah diatas risiko sendiri
Sebarang kemuskilan atau pertanyaan boleh hubungi saya. 

No comments:

Post a Comment