Saturday, 12 December 2015

Tutorial program Arduino Pro Mini menggunakan FTDI USB to Serial Converter

Rajah penyambungan port.

                |  VCC - VCC   (4) |
                |  GND - GND  (5) |
  FTDI       |  TXD - RX      (3) |    PRO-MINI
                |  RXD - TX      (2) |
                |  DTR - GRN   (1) |
                |           - BLK   (6) |  NO USE


Langkah download coding kedalam Arduino Pro Mini.
 1. Buka Arduino IDE.
 2. Pilih COM Port FTDI anda.
 3. Pilih AVRISP II pada Programmer.
 4. Pilih jenis board Pro Mini anda.
 5. Tekan UPLOAD.

Selesai.
PENAFIAN : EAWAN, 9W2NFE sama sekali tidak akan bertanggungjawab diatas sebarang ketidaktepatan maklumat yang didapati dilaman blog ini dan segala kemungkinan yang timbul disebabkan ketidaktepatan maklumat tersebut.
Segala pengambilan maklumat dan ujikaji yang dilakukan melalui laman blog ini adalah diatas risiko sendiri
Sebarang kemuskilan atau pertanyaan boleh hubungi saya. 

1 comment: